• Follow Us :

Success Stories

HomeSuccess Stories

What students say about us

Our Success Stories

I did couple of market courses before join tradeshala course, but i got the confidence abt share market after did this course, the way of coaching is excellent, easy to understand language helps a lot to get more market knowledge. Provided reference links and study material is useful fot trading.

- Harshada Doke

खरेतर अनुभव खूपच उत्तम होता. शेअर मार्केट म्हणजे काय, ते कसे असते, किती पद्धती आहेत, अनेक गोष्टी राहुल सरांमुळे शिकायला मिळाल्या. जे शब्द कधीही ऐकले नव्हते तेही ऐकायला मिळाले. मला फक्त कँडल मध्ये दोनच कँडल माहीत होत्या, एक रेड आणि दुसरी ग्रीन... पण प्रत्येक बनणाऱ्या कँडेल ला काही नाव आहे जी मला पहिल्यांदा माहीत झाली. तयार होणारी कॅण्डल किंवा त्याच्या आधीचे कॅण्डेल कसे ओळखायचे, मोविंग अवरेज काय लावायचं, चार्ट रीड कसा करावयाचा, स्विंग ट्रेडिंग मधील फायदा करून देनारे स्टॉक कसे ओळखायचे अशा अनेक गोष्टी राहुल सरांनी खूप चांगल्या प्रकारे शिकवल्या. ट्रेड शाळा जॉईन करण्याआधी आणि ट्रेड शाळेचा कोर्स पूर्ण केल्यानंतर माझ्या कमाई मध्ये बराच फरक पडला आहे. आता मी फक्त प्रॉफिट बुक करण्याचाच प्रयत्न करतो. नुकसान होण्याचे भीती वाटत नाही.राहुल सरांची शिकवण्याची पद्धत, जीव ओतून प्रत्येक गोष्ट समजेपर्यंत समजून सांगणे या सर्व गोष्टींसाठी राहुल वाघ सरांचे मानावे तेवढे आभार कमीच आहेत.राहुल सर तुमचे पुन्हा एकदा मनापासून आभार...

- Laxman Sakunde

Rahul Sir has explained share market so deeper. He clears our every doubt and make us understand in a simple method. I always enjoyed the class thank you so much Rahul sir. I suggest to join TRADESHALA academy and take proper insight od share market.

- Alex Pais

I was new to share market. I had zero knowledge about it. Thnx for upgrading my knowledge and letting me set foot in market with proper guidance.

- Sayali Harpale

I really want to appreciate and thank you for being such a wonderful teacher….the way you were interacting with us, way of teaching, making learning so interesting and explaining everything was outstanding….. I wanted to thank you for being such an amazing teacher.

- Shubham vishnu wadekar